Varausehdot

Hotel Citi Inn varausehdot

Seuraavat ehdot ja edellytykset koskevat yksittäisten henkilöiden majoituksen varaamista. Jäljempänä henkilö, joka tekee varauksen kutsutaan ” Asiakas ”.

 

Hinnat ja maksut

Hotellin huoneiden hinnat vaihtelevat kysynnän ja ajankohdan mukaan.
ALV sisältyy hintaan.
Asiakas tekee varauksen etukäteen.
Hotel Citi Innillä on oikeus ennakkovarmentaa luottokortilta tai suorittaa luottokortilla veloitus kansainvälisten ja kansallisten luottokorttien haltijoille.

 

Varaus ja vahvistus

Asiakas tekee huonevaraukset verkossa osoitteessa www.citiinn.fi. Tarvittaessa Hotel Citi Inn voi tehdä muutoksia varaukseen asiakkaan pyynnöstä.
Varauksen tekemisen yhteydessä Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikki Hotel Citi Innin pyytämät henkilökohtaiset tiedot. Jos asiakas ei anna näitä tietoja, Hotel Citi Innillä on oikeus olla vahvistamatta asiakkaan varausta tai peruuttaa olemassa oleva varaus ja palauttaa hinnan, jonka asiakas on maksanut. Lisäksi kaikki majoittujat ovat velvollisia täyttämään matkustusilmoituksen huoneissa ja jättämään lomakkeet huoneeseen näkyvälle paikalle tai antamaan lomakkeet henkilökunnalle lähtiessään.
Asiakkaan varaus sitoo Hotel Citi Inniä, kun asiakas on suorittanut voimassa olevan varausmaksun ja saanut vahvistuksen sähköpostilla Hotel Citi Innistä.
Varauksen tekevän asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias.
Kun varaus on vahvistettu, Hotel Citi Innillä ei ole oikeutta nostaa tai laskea sovittua majoituksen hintaa tai muuttaa varausehtoja.
Ulkopuolisten varauskanavien osalta pätevät ensisijaisesti heidän omat varausehdot.

 

Varausmaksu ja maksujen ehdot

Varausmaksu veloitetaan, kun huone varataan.

 

Peruutuskäytäntö

Varaus voidaan peruuttaa 48 tuntia ennen sisäänkirjautumispäivää veloituksetta.
Jos varaus peruutetaan alle 48 tuntia ennen saapumista, varausmaksua ei hyvitetä.
Asiakas voi saada hyvityksen, jos hän on peruuttanut sovitun aikataulun mukaisesti. Hotel Citi Inn hyvittää varausmaksun.
Varaukset voidaan peruuttaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@citiinn.fi.
Siinä tapauksessa, jos varaus tehdään muiden kanavien kautta, varaus on peruutettava samasta sivustosta (Booking.com, Hotels.com jne.). Jos varauksen osa on peruutettava tai muutettava, Asiakkaan on otettava yhteyttä hotelliin sähköpostitse tai puhelimitse.
Ryhmille sovelletaan erilaisia ehtoja. Ryhmävarausten muutokset tai peruutukset on tehtävä aina sähköpostitse.
Varausta voidaan muuttaa ilman ylimääräisiä maksuja 24 tuntia ennen sisäänkirjautumista. Jos varausta muutetaan myöhemmin kuin 24 tuntia, siihen voi liittyä ylimääräisiä kuluja. Jos Asiakas haluaa varata lisä öitä varaukseensa, se on mahdollista ottamalla yhteyttä Hotel Citi Inniin sähköpostiste tai puhelimitse.
Asiakas on vastuussa siitä, että hän on lukenut huolellisesti peruutusehdot ennen varauksen tekemistä.

 

Asiakkaan velvollisuudet

Sisäänkirjautumisaika on klo 15.00 alkaen.
Asiakas ei saa antaa ovikoodia ulkopuolisille huoneen matkustajien lisäksi. Huoneiden enimmäiskäyttöaste on seuraava:
– 1 henkilö yhden hengen huoneissa
– 2 henkilöä kahden hengen huoneissa.
Lähtöpäivänä uloskirjautumisaika on kello 12:00 mennessä, ovikoodit eivät toimi tämän jälkeen, erillistä uloskirjautumista ei tarvita.
Hotel Citi Inn ei ole vastuussa huoneisiin tai muihin tiloihin jätetyistä tavaroista. Asiakkaan on varmistettava että huoneet ovet ja ikkunat ovat lukittuina poistuttaessa huoneesta ja hotellista.
Jos Asiakas ei ole lähtöpäivänä kirjautunut ulos kello 12:00 mennessä, Hotel Citi Innillä on oikeus veloittaa Asiakasta jokaiselta lisätunnilta 10 euroa.
Hotel Citi Innissä oleskelun aikana asiakkaan on noudatettava hotellin sääntöjä sekä viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
Asiakkaat eivät saa häiritä tai vaarantaa muita hotellin asiakkaita tai henkilöitä, jotka asuvat Hotel Citi Innin läheisyydessä. Jos sääntöjä ei noudateta, Asiakas poistetaan Hotel Citi Innistä ja hän menettää kaikki oikeudet korvaukseen tai hyvitykseen.
Asiakas on oikeudellisesti ja taloudellisesti vastuussa vahingoista, jotka hän on tahallaan aiheuttanut hotellille tai kolmansille osapuolille.
Tupakointi ei ole sallittu huoneissa tai hotellin tiloissa. Tupakointi aiheuttaa automaattisesti palohälytyksen.
Tupakoinnin aiheuttamat kustannukset (hätäpalvelut, huolto, siivous jne.) veloitetaan yhteyshenkilöltä tai tupakoitsijalta.
Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja Hotel Citi Innissä.

 

Hotel Citi Innin velvollisuudet

Huoneet siivotaan uloskirjautumispäivänä, pidempään majoittuvien Asiakkaiden huoneet siivotaan joka kolmas päivä.
Jos huoneessa on jotain rikki tai puuttuu jotain, on huomautukset tehtävä saapumispäivänä tai heti kun asiakas huomaa puutteet, jotta Hotel Citi Innillä on mahdollisuus korjata virhe.
Hotel Citi Innillä ei ole velvollisuutta antaa korvausta Asiakkaalle valituksista jotka tehdään myöhemmin ja jotka olisi voinut korjata paikanpäällä.
Valitukset voi tehdä soittamalla Hotel Citi Innin asiakaspalveluun tai ilmoittaa vastaanottoon / toimistoon.
Jos Hotel Citi Inn ei pysty tarjoamaan Asiakkaalle huonetta jonka Asiakas on varannut ja maksanut, Hotel Citi Inn joutuu etsimään vastaavan majoitusvaihtoehdon toisesta hotellista.
Hotel Citi Innillä on velvollisuus ilmoittaa Asiakkaalle muutoksista viipymättä.
Jos majoitusta ei voida järjestää tai se on tasoltaan alempi johtuen Hotel Citi Innin virheestä, Asiakkaalla on oikeus maksun palautukseen; enimmäismäärä on koko varauksen maksun palauttaminen. Muita mahdollisia kustannuksia ei korvata.

 

Muut käytännöt

Hotel Citi Inn ei ole vastuussa mahdollisista vahingonkorvauksista, viivästyksistä tai sopimusehtojen noudattamatta jättämisestä jos se johtuu Hotel Citi Innin ulkopuolisista esteistä. Tämä koskee muun muassa tulipaloja, vesivahinkoja, hätätilaa, luonnonkatastrofia ta viranomaisten kielloista tai muista päätöksistä jotka saattavat rajoittaa hotellin käyttöä.

Itsenäisyydenkatu 2
33100
Tampere
+358 40 166 9999
+358 10 666 2114
info@citiinn.fi

Seuraa meitä:

Kuvia